Siistiä ja puhdasta ruokasoodalla? 

Soodan käyttö keittiössä, siivouksessa, puutarhassa ja lääkekaapissa ei ole uusi juttu, mutta harvempi on kuullut soodapuhalluksesta. Soodapuhalluksella tarkoitetaan menetelmää, jolla käsiteltävältä pinnalta pystytään poistamaan likaa, vanhoja pinnankäsittelyaineita ja lähes tulkoon mitä tahansa muita kerrostumia ja kerroksia. Soodapuhalluskoneistolla puhalletaan paineilmalla natriumkarbonaattikiteitä eli ruokasoodaa käsiteltävälle pinnalle ja kiteiden iskeytyessä kohteen pinnassa tapahtuu mikroskooppinen räjähdys josta syntyvä energia irrottaa halutut kerrokset.

Turvallinen ja ympäristöystävällinen menetelmä?

Soodakiteen pehmeään rakenteeseen perustuen menetelmä on erityisen hellävarainen eikä puhdistettava pinta vaurioidu kuten esim. hiomisessa.

Itseasiassa soodapuhallus ei ole aivan uusi keksintö, sillä jo parikymmentä vuotta sitten USA:ssa hammaslääkärit käyttivät samaa tekniikkaa ja vuosien varrella laitteistoa on kehitelty myös muihin puhdistustarkoituksiin. Täten soodapuhallus on sekä perinteinen ja samalla nykytekniikan avulla moderni vaihtoehto pintojenkäsittelyyn. Se on hellävaraisuuden ohella myös ympäristöystävällinen, tehokas, turvallinen ja tuliherkille kohteille sopiva, eikä se vaikuta juurikaan pinnan metallurgiseen rakenteeseen (eli pinnan vääntymisen vaaraa ei ole).

Soodapuhalluksessa hiukkaset poistavat halutun materian vapautuvan energian voimalla jättäen alkuperäisen pinnan koskemattomaksi ja näin hidastaa esim. ruostumista merkittävästi, toisin kuin hiekkapuhallusmenetelmä. Soodapuhalluksen turvallisuudesta kertoo myös soodajauheen palamattomuus, joten menetelmää voidaan käyttää puhdistustöihin sekä liuotinteollisuudessa että kohteissa, joissa ollaan tekemisessä tuliherkkien kaasujen ja nesteiden kanssa. Soodajauheen myrkyttömyys taas sovelluttaa menetelmän käytön erinomaisesti elintarviketeollisuuden parissa kuten ruoanvalmistusastioiden puhdistuksessa.

Soodapuhalluksessa käytettävä soodajauhe hajottaa hiilivetyjä, mikä tekee menetelmästä erityisesti sopivan rasvaisten ja öljyisten kohteiden kuten moottoreiden ja niiden osien puhdistukseen.

Entä jälkityöt?

Jälkityötkin sujuvat vaivatta, sillä soodakiteen pH-arvon ollessa 8,6 ja sen vesiliukoisuus mahdollistavat jauheen jäämien huuhtelemisen viemäriverkostoon. Soodapuhalluksessa käytetäänkin usein vettä (sooda-vesi- seosta), mikä rajottaa soodan pölyämistä puhallustapahtumassa. Erityisen herkkiä pintoja ja esineitä puhdistaessa puhalluksen tehoa voidaankin säätää lisäämällä vettä soodajauheeseen tai alentamalla paineilman voimakkuutta.

Materiaalit ja käyttökohteet?

Soodapuhallusmenetelmän monipuolisuuden sekä Soodapuhallus-osaston toiminnan joustavuuden johdosta pinnanpuhdistustyöt sujuvat tästä lähtien vaivatta ja nopeasti.

Klikkaa mihin materiaaleihin tekniikka sopii.